Napoleon Series Archive 2014

French 6lber Captured by Sweden 1813.

About the object
Object type
6-pundigt eldrör (Name)

6-pundig eldrör till kanon, Frankrike (Precise name)
History :

Produktion: 1807

Accession: 1879

Givare till museet, förmodad: Kristianstads tygförråd

Krigsbyte
, säker: Wendes artilleriregemente

Historisk händelse, person med anknytning till föremålet: Cardell, Carl von

Krigsbyte, ort, säker: Tyskland (DE), Leipzig Historisk händelse, person, ort med anknytning till föremålet: Tyskland (DE), Leipzig Givare, ort, förmodad: Sverige (SE), Skåne, Skåne, Kristianstad, Kristianstad

Annat: 2007 - 2009

Summary:
Grupp A:I. Byte från 1813 års krig. Namn: "Malicieuse" (bitande). Samhörande: lavett med riktskruv; föreställare med två tistlar och två svänglar. En av 8 st 6-pundiga kanoner, utgörande ett helt franskt batteri, vilket dåvarande översten och chefen för Wendes Artilleriregemente, Karl von Cardell - såsom ett erkännande av såväl hans eget som de under honom stående och i slaget vid Leipzig 1813.10.18 deltagande 3 ridande batteriernas av samma regemente utmärkta förhållande vid detta tillfälle - fick med svenske kronprinsen Karl Johans särskilda tillstånd utvälja av den efter denna batalj hopsamlade franska artillerimaterielen. Alla kanonerna har Napoleon I:s namnchiffer samt sina egna resp. namn ingraverade på långa fältet; på bakstycket finns uppgifter på orten och tiden, då de blivit gjutna. Reparation år 1934: Nytt trä i hela lavetten. Furu till hjulnaven, ekrar av ek, ring av furu. Alla gamla beslag kvar, endast omsmidda och mönjade. Ett tiotal nya spikar.193505: Lavett målad. Båda hjulen delvis nya 1934. Koiperade efter de gamla i hjulbeslagen. I lavetten nästan alla spikar ersatta med nya, beslagen de gamla med undantag av ett mitt på som ersatts med ett nytt dito. Nya märlor i kedjorna och nya krokar i lavettsvansen. Ny kilbräda med kantbeslag. Allt trä av ekvirke. Ny målning enligt gamla färgen. S/U Kaliber 9,8 cm. Loppets rel. längd 17 kal. Vikt 388 kg.Ink. skr. 1879-02-22 nr 134 från Fälttygmäst.

Identifier: AM.010091

Institution: Armémuseum (Stockholm).