Napoleon Series Archive 2014

Wendes vid Schönfeldt 18 oktober 1813.
Wendes vid Schönfeldt utanför Leipzig den 18 oktober 1813 Målning av Löjtnant Johan Way.

Johan Willhelm Carl Way (1792-1873):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Way