Napoleon Series Archive 2014

7th regiment chevau-légers on 1 December 1812.

From Kirkor's Legia Nadwiślańska 1808-1814, pp. 563-564 - Tablica Nr 21:

Obsada oficerska 7. pulk szwoleżerów w dniu 1 grudnia 1812 r.
(List of officers 7th regiment chevau-légers on 1 December 1812)

.................................................................Uwagi (Comments)
W Hiszpanii (In Spain)

Szef szwadr. Antoni Jakub Dembinski mian. prowizorycznie dowódcę (Temporarily appointed commander)
Por.adj.mjr. Jan Trzebuchowski
“ ” “ Piotr Doliński
Kapitain Józef Fiałkowski
“ Antoni Pruszki mian 1.viii.1812 prow. Szfem szwadr.(Appointed 1.viii.1812 temporary Chef d’escadron)
“ Maksymilian Niezabitowski
“ Wincenty Walewski
“ Aleksander Konopka
“ Donat Porzecki
Porucznik Kazimierz Dziurkiewicz
“ Jan Pitro Zginał w lipcu 1812 (killed July 1812)
“ Stanisław Sienkiewicz
“ August Przyszychowski
“ Jan Michał Zawadzki
Podporucznik Aleksander Błoński mian 1.viii.1812 por. prow. (Appointed 1.viii.1812 temporary Porucznik)
“ Ludwik Leduchowski mian 1.viii.1812 por. prow. (Appointed 1.viii.1812 temporary Porucznik)
“ Jan Józef Stadnicki
“ Józefat Kadłubiński
“ Jakub Faron
“ Jan Marcin Majewski
“ Jan Szefer Zginał 15.xi.1812 (killed 15.xi.1812)
“ Piotr Krobicki
“ Łempicki Wzięty 24.iv.1812 do niewoli (24.iv.1812 taken into captivity)
Adj. Podof. Jan Pruszki mian 1.viii.1812 por. prow. (Appointed 1.viii.1812 temporary Podporucznik)
“ Jerzy Browski mian 1.viii.1812 por. prow. (Appointed 1.viii.1812 temporary Podporucznik)
St. wachm. Antoni Jerzmanowski mian 1.viii.1812 por. prow. (Appointed 1.viii.1812 temporary Podporucznik)
“ Józef Bohdanowicz mian 1.viii.1812 por. prow. (Appointed 1.viii.1812 temporary Podporucznik)

Prezy W. Armii (At G[rande] Armée)

Połkownik Ignacy Ferdynand Stokowski
Szef szwadr. Louis Placide Edwouard de Mories
Kapitain Mateusz Rybałtowski
Porucznik August Konopka
“ Dominik Runowski w drodze do W. Armii (On the way to the G[rande] Armée)
“ Józef Fortunat Bogusławski
Podporucznik Jan Nepomucea Sawicki
“ Michał Lenkiewicz
“ Lusignan ŕ la suite
“ Stanisław (or Kasper) Korytkowski ŕ la suite

W zakładzie w Sedanie (In depot at Sedan)

Kpt. Kwaterm. Jean Baptiste Belleville
Kapitain de Saint Simon ŕ la suite
Porucznik Aleksander Kuczyński
“ Montfleury, baron de na urlopie (on leave)
Podporucznik Marcin Marchocki
“ Kajetan Wojciechowski
“ Piotr Rogoyski
“ Geoffroi Clever

W Bajonnie (In Bayonne)

Major Adam Huppe Ma wrócić zakł. (To return to line)
Szef szwadr. Piotr Paweł Lenkiewicz czeka na szwadrony z Hispanii

(Waiting for squadrons from Spain)

Poza pułkiem (Detailed out of regiment)

Podporucznik Antoni Jabłonowski adiutant gen. J. Konopki (Adjutant to general[de brigade] J[an] Konopka (1775-1815))

Source: S.H.A., cote XC 184

Note:

Połkownik Colonel
Major Major
Szef szwadr. Chef d’escadron
Kpt. Kwaterm. Capitaine quartier-maître
Kapitain Capitaine
Por.adj.mjr. Lieutenant adjudant-major
Porucznik Lieutenant
Podporucznik Sous-lieutenant
St. wachm. Maréchal des logis-chef (?)
Adj. podof. Adjudant sous-officier

After well over an hur trying to get the !@$$#%^&&&()!!!!! Form format to produce my fine original product, I gave up. It is not my nature to do so - but it seemed like a good idea at the time, eh.

I have a word perfect file (my preferred wp program) which I can e-mail to any so wishing.