Napoleon Series Archive 2014

Dag-verhaal wegens de landing der Engelsche en Rus

Dag-verhaal wegens de landing der Engelsche en Russische troupen (1799) ongehoorde wreedheden door dezelve gepleegt, en eindelyk de schandelyke afiogt.:

http://www.earlydutchbooksonline.nl/nl/view/image/id/dpo:2994:mpeg21
https://books.google.com/books?id=dqRaAAAAcAAJ