Napoleon Series Archive 2014

Geschiedenis der landing van het engelsch-russisch
L.C. Vonk (b. 1776), mogelijk Hausdorff, 1796. 8,5cm. 6,2cm.

Geschiedenis der landing van het engelsch-russisch leger in Noord-Holland, alsmede der krijgsbedrijven en politieke gebeurtenissen zoo aldaar als in Vriesland en Gelderland in den Jare 17992 vols. (1801) by Lambert Christoffel Vonk (b. 1776):

Vol. 1:
https://books.google.com/books?id=FodDAAAAYAAJ

Vol. 2:
https://books.google.com/books?id=H4FDAAAAYAAJ