Napoleon Series Archive 2014

Schipbrug van de Kozakken bij Veessen.
Schipbrug tussen Wijhe en Veessen, by Barend Westenberg, 1813, aquarel

.
.
.

"Kozakken in Den Nul

In het informatiecentrum in Den Nul, halverwege Olst en Wijhe, is een tentoonstelling over de Kozakken die op 26 november 1813 een schipbrug sloegen bij Veessen aan de krib die nu de Kozakkenkrib wordt genoemd. Met deze brug werd het beleg van Deventer en de oversteek van veel troepen vergemakkelijkt. Wij bewaren in het streekarchief nog de kwitantie met een nauwkeurig opgave van de planken die over de schepen zijn gelegd, geleverd door de Hattemer Schott. In de bladen van de historische verenigingen Ampt Epe, Heerder Historische Vereniging en Heemkunde Hattem verschijnt of is verschenen een artikel(enreeks) van mijn hand over wat er in onze regio van Hattem tot en met Vaassen allemaal is voorgevallen van november 1813 tot mei 1814. Zie ook de blog van 28 januari 2014.":
http://streekarchiefehh.blogspot.com/2014/08/kozakken-in-den-nul.html#links

Schipbrug van de Kozakken bij Veessen:

http://www.mijngelderland.nl/files/verhalen_pdf/Schipbrug_van_de_Kozakken_bij_Veessen.pdf
.
.
Kozakken in Nederland - Veessen:

http://www.kozakkendorp.nl/historie/kozakken
.
.
I like these so I will post them:
.
.


Kozakken bij de Muiderpoort, 1813, aquarel

.
.
Bivak van de Kozakken bij de Muiderpoort, 1813, aquarel, 1813, 27 x 36,5 cm.
https://dezwaan.nextlot.com/public/lot/15338811

Messages In This Thread

Schipbrug van de Kozakken bij Veessen.
Re: Kozakken bij Veessen -> and Lützowers?
Re: Kozakken bij Veessen -> and Tyrolean Jägers?
Re: Kozakken bij Veessen -> and Tyrolean Jägers?