Napoleon Series Archive 2015

Re: David Hendrik baron Chassť, 1765-1849.
In Response To: (Message Deleted by Poster) ()

Leo Turksma, Wisselend lot in een woelige tijd; van Hogendorp, Krayenhoff, Chasse en Janssens, generaals in Bataafs-Franse dienst, Westervoort 2005

http://www.goodreads.com/book/show/18625415-wisselend-lot-in-een-woelige-tijd-van-hogendorp-krayenhoff-chasse-en?rating=5

Messages In This Thread

(Message Deleted by Poster)
Re: David Hendrik baron Chassť, 1765-1849.