Napoleon Series Archive 2015

Hans Henrik Rode, 1767-1830.
Portrett av Hans Henrik Rode. Mørk uniform m/høy krave og epåletter i gull. Orden (ant. svensk, nordstjernen?)
Kopi malt av Wilhelm Holter i 1912. Rode deltok på notabelmøtet 16. feb 1814.
http://no.wikipedia.org/wiki/Hans_H._Rode

Bio info:

http://no.wikipedia.org/wiki/Hans_H._Rode