Napoleon Series Archive 2015

Correction: Tycho Bræstrup, 1792-1828.

"Tycho Bræstrup, f. 28. April 1792 i Kjøbenhavn, 20. Novbr. 1805 Volontør, 21. Novbr. 1806 Kadet i Artilleriet, 4. April 1809 Stykjunker, 15. Marts 1810 Sekondløitnant, 29. Septbr. 1813 ved det danske Auxiliærkorps, deltog i Tilbagetoget gjennem Holsten og Fægtningen ved Sehested, 1814 med Korpset gjennem Hannover til Munster, 1. Febr. 1816 Premierløitnant, 4. April 1821 afskediget, t 1. Juni 1828 i Slesvig." https://books.google.com/books?id=-aIMAAAAYAAJ&pg=PA69
.
.
.

Christian Jacob Cosmus Braestrup, 1789-1870, malet 1844 af Johan Vilhelm Gertner. 1818-1871.
http://da.wikipedia.org/wiki/Cosmus_Br%C3%A6strup

Messages In This Thread

Geheimekonferensraad Braestrup's efterladtde papir
Correction: Tycho Bræstrup, 1792-1828.
Well, let's try this one more time!