Napoleon Series Archive 2015

Hamburg en de maarschalk Davoust: appel aan de ger

Hamburg en de maarschalk Davoust: appel aan de geregtigheid (1814) by Theodor von Haupt, 1784-1832: https://books.google.com/books?id=yv1NAAAAcAAJ

Haupt, Markus Theodor von (1784 - 1832): Schriftsteller; Dichter; Jurist. http://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_von_Haupt

Of possible interest:

Memorie van den generaal Graaf van Hogendorp: ter wederlegging van de nadelige gerugten en lasteringen, dewelke in veele couranten, nieuwspapieren en blaauwe boekjes, tegen hem uitgestrooid zijn, gedurende hij gouverneur was van Hamburg, ten tijde van de belegering van die plaats (1814) by Dirk van Hogendorp: https://books.google.com/books?id=MwFbAAAAcAAJ

A review of this work (1814): http://www.dbnl.org/tekst/_vad003181401_01/_vad003181401_01_0168.php

Messages In This Thread

Hamburg en de maarschalk Davoust: appel aan de ger
French text.
German text.
Re: German text.