Napoleon Series Archive 2015

Stormen paa Stralsund af et combineret Dansk og Ho

Stormen paa Stralsund af et combineret Dansk og Hollandsk troppecorps den 31te Mai 1809 med forndgaaende fortælling af Schills krigerliv samt nogle episoder fra Hertugen af Brunsvig-Oels's streiftog igjennem Tydskland i Juli og August 1809: med et oversigtskaart en plan af Stralsund og 12 mindre planer samt portraiter af Generallieutant van Ewald, Major van Schill og Hertugen af Brunsvig-Oels (1846) by Frederik Løvenørn Bardenfleth, 1772-1833 & Ferdinand Von Schill, 1776-1809: https://books.google.com/books?id=QqJTAAAAcAAJ