Napoleon Series Archive 2015

Naamregister der Heeren Militaire Officieren, den

Naamregister der Heeren Militaire Officieren, den Capitein Generaal, de Generaals, Lieutenant-Generaals, Generaals-Major ... der Cavallery, Dragonders, Infantery, Artillery, Ingenieurs en Mineurs, in Dienst der Vereenigde Provintien: met de Naamen der Gouverneurs, Commandeurs, Majors en Onder-Majors der Steden en Forten ... vermeerderd met eene Lyste der Chefs van alle de Regimenten ... zedert den Jaare 1713 tot Maart 1794 (1794):

http://books.google.nl/books?id=qow6AAAAcAAJ