Napoleon Series Archive 2015

De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och

De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Storbritannien under Gustaf IV Adolfs krig emot Napoléon intill konventionen i Stralsund den 7 sept. 1807 (1890) by Karl Vilhelm Viktor Key-Åberg, 1861-1927:

http://books.google.com/books?id=cyQMAAAAYAAJ

https://archive.org/details/dediplomatiskaf00bgoog

http://catalog.hathitrust.org/Record/100419879

De diplomatiska förbindelserna mellan sverige och storbritannien under Gustaf IV Adolfs senaste regeringsår (7 sept.1807 - 13 mars 1809) (1891) by Karl Vilhelm Viktor Key-Åberg, 1861-1927:

https://books.google.com/books/content?id=vO9AAAAAYAAJ

http://catalog.hathitrust.org/Record/100505248
.
.
Author bio info: http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Key-%C3%85berg