Napoleon Series Archive 2015

Re: Naam en Rangregister der Officieren van de Hol

Okay, just another day of typing - typed in "Naemregister" rather than "Naamregister"

and found (though the title is with "Naamregister"):

Naamregister der Officieren van de Nationaale Armée in dienste der Bataafsche Republicq . . . Voor den Jaare 1799

Then again, the other years have "heeren" Officieren and this one does not.

https://books.google.ch/books?id=eApdAAAAcAAJ

Messages In This Thread

Naam en Rangregister der Officieren van de Holland
Re: Naam en Rangregister der Officieren van de Hol
Naam en rangregister der officieren van de nationa
Re: Naam en rangregister der officieren van de nat