Napoleon Series Archive 2015

Proclamationer fra Hans Kongelige Høihed Kronprind

Proclamationer fra Hans Kongelige Høihed Kronprindsen af Sverrig, og Bulletiner udstædte i den forenede Nord-Tydske Armees Hoved-Qvarteer fra Begyndelsen af denne Armees Operationer indtil 16de September 1813 (1815):

http://www.nb.no/nbsok/nb/30a973b459fc1fa9a295847a88a7a731?index=31#0

To download, click on pdf - top row, then click on "Last ned" in red box.