Napoleon Series Archive 2015

Samling af Anordninger m.v. vedkommende Land Milit

Samling af Anordninger m.v. vedkommende Land Militair-Etaten. D. 2 : Armeebefalinger, udfærdigede i Tidsrummet fra 4de November 1814 til Udgangen af 1836, til de forskjellige militaire Autoriteter (1837):

http://www.nb.no/nbsok/nb/a8f4e4093d6cb2788c8129b93b8dbc78?index=74#0

To download, click on pdf - top row, then click on "Last ned" in red box.