Napoleon Series Archive 2015

Berättelse om de tilldragelser under 1813 års fält
Wendes vid Schönfeldt utanför Leipzig den 18 oktober 1813 Målning av Löjtnant Johan Way.
http://www.leipzig1813-2013.se/leipzig1813-2013.se/Wendes_Artilleriregemente.html

.
.

Berättelse om de tilldragelser under 1813 års fälttåg i Tyskland, hvari Kongl. Wendes Artilleri Regemente deltog och hvarigenom det förvärfrade sitt Heders-Standar (1866) by Johan Willhelm Carl Way, 1792-1873:

https://books.google.com/books?id=qgxXAAAAcAAJ

.
.
Author bio info: http://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Way

Johan Willhelm Carl Way, 1792-1873.