Napoleon Series Archive 2015

Re: Die Belagerung Glückstadts 1813 bis 1814.

"05-01-1813 - Hæren
Glückstadt kapitulerer. Kommandanten, generalmajor Czernikow, overgiver sig efter kun tre ugers indeslutning og et par dages bombardement til den svenske general Boije. Besætningen, ca. 3.000 mand, får fri afmarch, men store forråd falder i fjendens hænder. Czernikow dømmes siden til døden for sit slette forsvar, men benådes med afsked og 6 måneders fæstningsarrest."
https://www.arma-dania.dk/public/historie/perioder_view.php?editid1=75

"...; dahingegen traf sie das Schicksal, nach einer nur dreiwöchentlichen Belagerung am 4. Jan. 1814 von dem Commandanten Generalmajor Czernikow dem Feinde übergeben zu warden; ..."
https://books.google.com/books?id=6NFCAAAAcAAJ&pg=PA412

Hans Jacob Czernichow, 1749-1830:
"Hans Jacob Czernichow, født i Citadellet Frederikshavn 1749, Kadet 1763, Anciennetet som Officeer 1766, Underkondukteuri lngenieurkorpset 1769, Premierltn. 1772, Kapitains Karakteer 1789, Ingen. Kapt. Karakteer 1793, virkelig Kapitain paa Prmlt. Gage 1794, fuld Cage 1796. 1808 var han Oberstlieutenant og tjente som Major ved ingenieurkorpsets holsteenske Afdeling, 1809 blev han Oberst og Kommandeur for samme, 1813 Generalmajor." https://books.google.com/books?id=Xw1VAAAAcAAJ&pg=PA116
Also, see: http://runeberg.org/dbl/4/0126.html

A very good source of detailed information - "Die Belagerung von 1813" found in:

Glückstadt, oder Beiträge zur Geschichte dieser Stadt u. Des dreissigjährigen Krieges in unserm Lande (1854) by A. C. Lucht, pp. 170-192:
https://books.google.com/books?id=yMxCAAAAcAAJ&pg=PA170

Messages In This Thread

Die Belagerung Glückstadts 1813 bis 1814.
Brand-Racketen während der Belagerung Glückstadts.
Amherst Wright, ? - 1840.
Re: Die Belagerung Glückstadts 1813 bis 1814.
The Royal Navy at Gluckstadt.