Napoleon Series Archive 2015

Hær og uddannelse i Danmark- Norge i det 18. århun

"Hær og uddannelse i Danmark- Norge i det 18. århundrede" (1963) af Gunner Lind:

http://www.uddannelseshistorie.dk/images/pdfer/a-1990-gunner-lind.pdf