Napoleon Series Discussion Forum

Olof Cronstedt, och kejserliga ryska generalen Suc

Carl Olof Cronstedt. Sanna upplysningar angående de orsaker, som gifvit anledning till den emellan f.d. vice- amiralen och kommendanten på Sveaborgs fästning Olof Cronstedt, och kejserliga ryska generalen Suchtelen den 6 april 1808 slutna convention, angående : fästningens uppgifvande; på hvilken convention fästningens öfvergång d. 3 maj 1808 grundade sig. Utgifne af f.d. amiralen Olof Cronstedt. Jemte bifogad relation i samma ämne, af majoren Gustaf Hjärne. 1811. :
https://books.google.com/books?id=HsdbAAAAcAAJ