Napoleon Series Discussion Forum

Kanonen Fra Lyngør Haven - 1812.

Hans Petter Madsen. Kanonen Fra Lyngør Haven - Om kanontypen, opprinnelsen, og bestykningen av fartøyene som deltok i Lyngør slaget i 1812. :
http://www.maritimt.net/kanoner/artikler/kanonen_fra_lyngor.pdf