Military Subjects: Organization, Strategy & Tactics

The Swedish Army in the Napoleonic Wars

By Magnus Olofsson

Bibliography

Ahlgren, G., Anteckningar ur Kongl. Södra Skånska infanteriregementets historia, Malmö 1894

Aminoff, C. G., Nyuppsatta  truppförband i Finland 1770 - 1808, Helsingfors 1971

Anteckningar om Kronprinsens husar-regemente, Lund 1858

Arteus, G., Den gamla krigsmakten: en översiktlig beskrivning av den svenska försvarsorganisationen 1521-1901, Stockholm 1985

Axel-Nilsson, G., ”Regementet Le Royal Suedois”, Föreningen armémusei vänner, meddelande 32, Stockholm 1971

Bergenstråhle, G., Historiska anteckningar om Kungl. Göta lifgarde, vol. 1, Stockholm 1907

Bergenstråhle, G., Kungl. Västerbottens regementes krigshistoria, Stockholm 1917

Bergström, O., Bidrag till Kongl. Uplands regementes historia, Stockholm 1882

Björlin, G., Sveriges krig i Tyskland åren 1805-1807, Stockholm 1882

Björlin, G., Kriget i Norge 1814, Stockholm 1893

Björnstjerna, C. M., Anteckningar om Konungens Lif-garde till häst, Stockholm 1873

Ericson, L., Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred, 1995

Grill, C., Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket, vol. 1, Stockholm 1855, facsimile ed. 1988

Hedberg, J., Kungliga Finska artilleriregementet, Helsingfors 1964

Historiska upplysningar om Kungl Svea lifgardet, Stockholm 1906

Hornborg, E., När riket sprängdes. Fälttågen i Finland och Västerbotten 1808-1809, Helsingfors 1955

Jansson, A., Försvarsfrågan i svensk politik. Från 1809 till Krimkriget, Uppsala 1935

Kindberg, A, Anteckningar om Värmlands fältjägare, vol. 1, Stockholm 1918

Kongl. Maj:ts förnyade nådiga förordning och reglemente för regementerne til fot. Dat. den 29 April 1794, Stockholm 1794

Kongl. Maj:ts nådiga förordning och reglemente för regementene til fot. Dat. Den 10 Februari 1813, Stockholm 1813

Kungl. Svea livgardes historia 1719 - 1976, Stockholm 1976

Lehfeldt, R., Geschichte des Füsilier-Regiments Graf von Roon (Ostpreußischen) Nr. 33, Berlin 1901

Lundh, H. L., Kungl. Göta artilleriregemente, vol. 1, Göteborg 1954

Mankell, J., Anteckningar rörande svenska regementernas historia, Örebro 1866

Mankell, J., Uppgifter rörande svenska krigsmagtens styrka, sammansättning och fördelning sedan slutet af femtonhundratalet jemte öfversigt af svenska krigshistoriens vigtigaste händelser under samma tid, Stockholm 1865

Meddelanden från Kongl. Krigsarkivet, vol. 1, Stockholm 1884

Meddelanden från Kongl. Krigsarkivet, vol. 2, Stockholm 1887

Nilsson, N-G., Rank or command. The use of brevet rank in the 18th Century Swedish army and its consequences for the modern historian, from “Classes-strata-elites. Essays on social stratification in history”, Mörner, Magnus and Thommy Svensson (eds.), Göteborg 1988

Nilsson, N-G., “Övning och färdighet. Den indelta arméns övningar och

arbetskommenderingar 1685-1805”, Meddelanden från Krigsarkivet XII, Borås 1989

Nordensvan, C. O., Värmlands regementes (Närkes och Värmlands reg:tes) historia, vol. 1, Stockholm 1904

Olofsson, M., Svenska infanteriets stridsdoktriner 1784-1813, unpublished bachelor thesis, University of Lund 1998

Ossiannilsson, S., Wendes regementes historia 1794-1944, Kristianstad 1944

Philström, A., Kungl. Dalregementets historia, vol. 5-6, Stockholm 1911

Samuelsson, G., Lantvärnet 1808 -1809, Uppsala 1949

Scheutz, S., Kunglig Wendes artilleriregementes historia 1794-1944, Kristianstad 1993

Schreiber, M., ”Kongl. Svenska Pommerska Legionen 1813-1814. Några anteckningar.”, Föreningen armémusei vänner, meddelande 36, Stockholm 1976

Skåne och regementet, Kristianstad 1936

Sköldebrand, A.F., Excellensen grefve A. F. Sköldebrands memoarer, Stockholm 1903-1905

Stille, A., Striden vid Bornhöft i Holstein 7 december 1813 jämte kort öfversigt af Kronprinsens husarregementes historia af Bror Cederström, Lund 1913

Sveriges krig åren 1808 och 1809, vol. 1, and  3-9, Stockholm 1890, 1902-1922

Tingsten, L., Huvuddragen av Sveriges yttre politik, krigsförberedelser, m.m. från och med fredssluten 1809-1810 till mitten av juli år 1813, Stockholm 1923

Wendes regemente 1813, Göteborg 1913

Wikander, J. G., Öfversigt öfver Sveriges krig under 1800 - talet, Stockholm 1916

Wennerström, T., Stockholm stads borgargarde genom tiderna, Stockholm 1937

 

 

Placed on the Napoleon Series: April 2008

 

Organization Index ]© Copyright 1995-2013, The Napoleon Series, All Rights Reserved.

Top | Home ]