The Waterloo Association: Members Area

Get Involved:

Facebook Twitter Email
The Napoleon Series > Military Information > Organization, Strategy & Tactics


A | B | C | D

E | F | G | H

I | J | K | L

M | N | O | P

Q | R | S | T

V | W | X | Z


A Bibliography of the Russo-Swedish War of 1808-09

By Steven H. Smith

A

Aberg, J. O.  Adlercreutz' budbarare.  Episod ur slaget vid Revolaks 1808.  Stockholm, 1880.  80 p.

Adlercreutz, G.  Anmärkningar och nödvändiga upplysningar vid Herr C.J. Holms Anteckningar öfver fälttågen emot Ryssland åren 1808 och 1809.  Stockholm, 1836.

Almqvist, Sven Henning, 1894- .  Revolutionen fick vanta for en janta. Till 150-arsminnet av 1809 ars omvalvning. Historiska axplock.  [Kristinehamn, 1959].  79 p. illus., ports. 23 cm.  Widener: Scan 3370.35

Aminoff, Gregori Adolfson.  Relation om f.d. Sawolaks brigadens, af Kongl. finska arméen, deltagande i 1808 och 9 årens fälttåg i Finland och Westerbotten.   Göteborg, 1839

Anmarkningar och rattelser vid G. Montgomerys Historia ofver kriget emellan Sverige och Ryssland 1808-9, Af en f. d. finsk officer.  Stockholm, 1843.

Asp, Carl Henrik.  Bidrag till femtio-ariga minnet af Dobeln och Bjorneborgarne i finska kriget 1808 och 1809. Anteckningar af en civil tjensteman vid Bjorneborgs regemente; utgifne med tillagde noter af J. O. J. Rancken, inledde med ett forord af Gustaf Montgomery.  Stockholm, Bonnier [1860].  206 p. port., fold. maps.  Widener: Harvard Depository Balt 1368.08.40

Attorps, Gosta, 1899-1976.  Faltkamrater till Fanrik Stal, av Gosta Attorps.  Stockholm, P.A. Norstedt & soner [1939].  182 p., 1 l. fold. map. 23 cm. NOTES: Klingspor.-- Adlercreutz.--Dobeln.--Tiainen.--Sandels.  Harvard Depository Balt 1365.54; LC: DL750.A1 A7Attorps, Gosta, 1899-1976.

B

Bath, L. G.  Orsakerna till Sveaborgs ofvergang och tillstandet under dess belagring.  Stockholm, 1809.

Berättelse om en del af de swenske soldaternes fångenskap och wistande i Ryszland, åren 1808 och 1809, som dit måste afmarchera ifrån Sweaborgs fästning, sedan densamma blifwit upgifwen; egenhändigt författad af en artillerist wid f.d. : kongl. finnska artilleriet. Gefle, tryckt hos Carl G.    Sundqvist 1810.  Gävle : Sundqvist, 1810.   [08] p.; 8.

Björlin, Gustaf, 1845-1922.  Finska kriget, 1808 och 1809; lasning for ung och gammal. [1st ed.] Stockholm, P. A. Norstedt [1882]. 339 p. ports., maps.  SRLF: AA0003325156.

Björlin, Gustaf, 1845-1922.  Finska kriget 1808 och 1809 : läsning för ung och gammal.  2 uppl.  Stockholm, P.A. Norstedt, [1883].  351 p. ports., maps.   NRLF: $B 322 314

Björlin, Gustaf, 1845-1922.  Finska kriget, 1808 och 1809; läsning för ung och gammal.  Eversedda och fillökade uppl.  Stockholm, 1905.  360 p. port. pl. illus. map. 22 cm.

Björlin, Gustaf, 1845-1922.  Suomen sota 1808-1809 [i.e. tuhatkahdeksansataakahdeksan -tuhatkahdeksansataayhdeksan]; lukemista nuorelle ja vanhalle.  Helsingissa, G. E. Edlund, 1885.  318 p. illus. 22 cm.  Finnish translation of Swedish edition.  Widener: Harvard Depository Balt 1338.08.30; LC: DK458 .B49

Bladh, Carl Edvard.  Minnen från finska kriget 1808-1809 / af C. E. Bladh.  Stockholm, 1849.  332, [1] p.

Bladh, Peter Johan, 1746-1816.  Bonderesningen i svenska Osterbotten, en episod fran 1808 ars finska krig; dagboksanteckningar. Sammanstalda af J. Oskar I. Rancken.  Stockholm, Bonnier [1882].  107 p. 21 cm.  Widener: Harvard Depository Balt 1368.08.70; LC: Microfilm 79775 DK; NOTES: Master microform held by United States Library of Congress, 19--. 1 reel. 35 mm.

Bomansson, K. A.  Skildring af folkrorelsen pa Aland 1808.  Stockholm, 1852.  127 p., 2 maps.

Bondsdorff, Carl Gabriel von, 1862- .  Opinioner och stamningar i Finland 1808-1814, af Carl v. Bonsdorff.  Helsingfors, [Tidnings- och tryckeri-aktiebolagets tryckeri], 1918.  2 p.l., {iii}-vi, 240 p. 23 cm.  SERIES: Skrifter utgivna av Svenska litteratursallskapet i Finland, nr. 141.  Widener: Harvard Depository Balt 1338.08.90; LC: DK458 .B6

Bonsdorff, Lars Gabriel von, 1899- .  Den ryska pacificeringen i Finland, 1808-09.  Helsingfors, Soderstrom, 1929.  448 p. Widener: Harvard Depository Balt 1365.97;  UCLA: DK 458 D64r

Brakel, Carl Adolf, 1774-1861.  Anteckningar ofver 1789-1790 samt 1808-1809 arens falttag i Finland : efter författarens död utgifna.  Helsingfors, J. Simelii  arfvingar {i kommission uti Frenckell & sons bokhandel} 1862.  xv, 149 p. 20 cm.  LC: DL766 .B72

Brakel, Carl Adolf, 1774-1861.  Muistiinmerkittyä kahdesta sodasta : vuosien 1789-1790 sekä 1808-1809 sotaretket Suomessa / Carl Adolf Brakel ; suomentanut Juhani A. Niska.  [Hattula] : Kirja-Vana, 1994.  142 p. Original title: Anteckningar öfver 1789-1790 samt 1808-1809 årens fälttåg i Finland .  ISBN: 951-9305-07-6

Bratt, Claës.  Krigshistoriska berättelser / Claës Bratt.  Stockholm : Kinberg, 1883.  144 p., map.

Bref och uppteckningar fran kriget i Finland, 1808-1809 /utgifna af Reihn. Hausen.  Helsingfors : [s.n.], 1916.  x, 219 p., [1] leaf of plates : port. ; 24 cm.  SERIES: Skrifter utgivna av Svenska litteratursallspet i Finland ; 130.  NOTES: Includes letters of Fredrik Lorentz Nyberg.  Widener: Balt 1338.08.70

Bulletiner från kriget 1808.  Kongl. Fälttryckeriet, 1808.

Bulletiner under kriget imellan Sverige, Ryssland och Danmark 1808 och 1809.  Stockholm, 1812.

Burman, Johan Jakob, 1771-1824.  Anteckningar, forda under tiden fran ar 1785 till ar 1816, jemte relation om Savolaks-brigadens operationer under 1808 och 1809 ars krig, i tvanne af delningar. [Utgiven af C. J. Burman].  Stockholm [Typografiska Foreningens Boktryckeri] 1865. 2 v. in 1. illus., maps (part fold.) Widener: Balt 1337.85 Library has: 2 pts.; NRLF: $B 101 447.

Burman, Johan Jacob, 1771-1824 & Robert Alfred Renvall, d. 1895.  Berättelse om femte brigadens af finska arméens krigsrörelser och operationer i Savolaks, Karelen, Öster- och Westerbotten åren 1808 och 1809 / red. o. utg. av R.A. Renvall.  Helsingfors, 1858.  Note: In: Bidrag till kännedomen om Finlands natur och folk.

Burman, J. J.  Hjältarne i finska kriget 1808-1809 : minnesbilder och biografier / af J. J. Burman och O. v. Knorring.  Stockholm : Nyrén, 1908.  127, [4] p., 12 pl.-bl. : ill.

Carlsson, Sten, 1917-1989.  Hans Gabriel Wachtmeisters dagbok 1807-1809.  Lund : Gleerup, 1944.  (2) p., pp.43-75.  Note: In: Vetenskapssociteten i Lund; Årsbok 1943

C

Cleve, Joachim Adolf, 1776-1833.  Dagbok hållen i Borgå under kriget med Ryssland 1808 / av Joachim Adolf Cleve.  Borgå : Tryckeri- och tidnings AB, 1981.  [38] p. : ill. ISBN: 951-9416-05-6

Colliander, Tito, 1904- .  Den femte juli : J. Z. Duncker och Savolaxbrigaden / Tito Colliander.  Helsingfors: Soderstrom, 1943.  271 p. : ill., maps, facsims. ; 25 cm. Widener: Harvard Depository Balt 1367.5

Collin, Johan Gabriel, 1794-1879.  Lefnadsteckningar öfver de utmärktare personerna under kriget emot Ryssland : åren 1808 och 1809.  2 vol.  Stockholm, Brudin, 1861-1862.  258, 326 p.

Cronstedt, Carl Olof, 1756-1820.  Sanna upplysningar angående de orsaker, som gifvit anledning till den emellan f.d. vice- amiralen och kommendanten på Sveaborgs fästning Olof Cronstedt, och kejserliga ryska generalen Suchtelen den 6 april 1808 slutna convention, angående : fästningens uppgifvande; på hvilken convention fästningens öfvergång d. 3 maj 1808 grundade sig. Utgifne af f.d. amiralen Olof Cronstedt. Jemte bifogad relation i samma ämne, af majoren Gustaf Hjärne. Stockholm, tryckte hos Carl Delén, : 1811.  Stockholm : Deleen, 1811.  48 p. =(p. 47/48 blank); 8.

D

Danielson-Kalmari, Johan Richard, 1853-1933.  Finska kriget och Finlands krigare 1808-1809 / från finskan af W. Söderhjelm.  Helsingfors, 1897.  797 p.  Swedish translation of the original Finnish edition.

Danielson-Kalmari, Johan Richard, 1853-1933.  Finland's union with the Russian empire : with reference to M.K. Ordin's  work "Finland's subjugation" .... Trans. from the 3rd Swedish ed.  Borga : Werner Soderstrom, [1891].  Sutro: 747 D

Döbeln, Georg Carl von, 1758-1820.  Anmärkningar vid de af f.d. vice amiralen O. Cronstedt till trycket utgifne Sanna upplysningar om orsakerne till Sveaborgs öfvergång d. 3. maj 1808, jemförde med conventionen af den 6 april, och amiralens rap port d. 7 April 1808; författade : af general-majoren friherre v. Döbeln. Stockholm, tryckte hos Carl Delén, 1811.  Stockholm : Deleen, 1811.  36 p.; 8.

 Döbeln, Ernst Georg von.  Några anteckningar om och af general von Döbeln.  Stockholm, 1856-1878.  4 vol. 21 cm.  NOTES: Vol. 4, pub. after the author's death by Olof Arvid Stridsberg, 1878.

Durietz, C. J.  Underdanig relation rorande Sveaborgs ofvergang.  Stockholm, 1810.

E

Ehrström, Eric Gustaf, 1791-1835 & Christman Ehrström, 1935-1987.  Kanonerna vid Oravais : Eric Gustaf Ehrströms dagbok från 1808 och 1811 / utgiven av Christman Ehrström.   Stockholm: Legenda, 1986.  153, [1] p. : ill., faks., map.  ISBN: 91-582-0848-8

Elenev, Fedor Pavlovich, 1828-1902.  Finliandskii sovremennyi vopros.   1891.  225 p. 22 cm.  LC: DK458 .E4

Elert, Thorild.  Sveriges krig med Ryssland.  Stockholm, 1914.  85 p. 19 cm.  NOTES: Microfilm. New Haven, CT: Yale University Library, 1991. 1 reel. 35 mm.

Enckell, C.  Anmärkningar till betraktelser med anledning af svenska generalstabens värk : Sveriges krig 1808 och 1809.  Helsingfors, 1897.

Ericson, Lars, 1957- .  Vad hände med krigsfångarna 1808-1809?  Series: Frågor och svar.  In: Populär historia. - 1994:1, p. 46.

F

Feilitzen, Johan von.  Journal hållen under 1808-1809 års fälttåg.  Stockholm : Norstedt, 1955.  159,(1)p., 4 pl.-bl. : Ill. 23 cm.  LC: DL790 .F4

Finska krigets slutskede 1808-1809 : ett 150-årsminne / [utg. av] Tornedalskommunernas förbund.  [Övertorneå] : utg., 1959.  27, (1) p.

Flodell, Hans.  Sjukvårdskrisen vid finska krigsskådeplatsen 1808.  Stockholm, 1973.  Coauthor: Högberg, Ole.

Fridegard, Jan, 1897-1968.  Mot oster, soldat!.  Stockholm, Wahlstrom & Widstrand {1961}.  282 p. 22 cm.  LC: PT9875.F788 M6

G

Golovnin, Vasilii Mikhailovich, 1776-1831.  Detained in Simon's Bay : the story of the detention of the Imperial Russian sloop Diana from April 1808 to May 1809 /V.M. Golovnin ; translated from th Russian by Lisa Millner ; edited with additional notes and index by O.H. Spohr.  Cape Town : Friends of the South African Library, 1964.  90 p., [3] leaves of plates : ill. ; 24 cm.  Widener: Afr 8110.36; LC: DT827 .G64135. 80-49811

Gravallius, Ehrnfred, 1777-1849.  [Resa ifran Graddo till Ratan]  Resa ifran Graddo till Ratan, eller, Berattelse om Kust-Armeens expedition till Vesterbotten i aug. manad 1809 : jamte atfoljande situations-chartor ofver armeernas positioner i striderna vid Safvar och Ratan / lamnad i bref till ett fruntimmer af Ehrnfred Gravallius.  Facsimileuppl. / [med en efterskrift av Kurt Boberg].  Reprint of 1809 edition: Umea : Tva forlaggare, [1980].  74, vii p., [2] folded leaves of plates : ill. ; 22 cm.  SERIES: Norrlandska skrifter ; nr 2.  Widener: Harvard Depository DL790.G7 1980; LC: DL790 .G7 1980

Groundstroem, Mirjam.  Professorskan Edla Rein - ett kvinnoöde under 1800-talet.  Content: Innehåller en skildring av slaget vid Lemo 1808.  In: Uppsatser (Helsingfors släktforskare). - 1994(11), pp. 77-95 : ill., tab.

H

Handlingar rorande sa val gardes-regementenas forhallande som den af Kongl.Lif-Gardet till fot enskilt verkstallda retratt fran Viais till Helsinge d. 28. Sept. 1808.  Stockholm, 1809.  48 p.

Hårdstedt, Martin, 1968- .  Bondevän eller byråkrat? : landshövding Pehr Adam Stromberg och kriget 1808-09.  In: Oknytt. - 1998(19:1/2), pp. [10]-34

Hedberg, Jonas, 1903- comp.  Kungliga finska artilleriofficerares dagbocker.  Helsingfors, Svenska litteratursallskapet i Finland, [1969].  204 p. 26 cm.  SERIES: Skrifter utg. av Svenska litteratursallskapet i Finland, nr. 434.  Widener: Scan 2498.320.1

Hegewisch, Dietrich Hermann, 1746-1812.  Historia om regementsförändringen i Swerige år 1809, innehållande en på authentika handlingar grundad öfwersigt af de förnämsta händelser, som timat i detta rike, ifrån den 13 mars nysznämnde år intill hans maj:t wår nuwarande allernådigste : konungs ankomst, i oktober 1810. Öfwersättning från tyskan. =Anon.= Stockholm, tryckt i Ecksteinska tryckeriet, 1823.  Stockholm : Eckstein, 1823.   xxx, 378 p.; 8.

Hegewisch, D. H. (Dietrich Hermann), 1746-1812.  Geschichte der Schwedischen Revolution bis sur Ankunft des Prinzen von Ponte Corvo als erwahlten Thronfolgers mit den authentischen Staatspapieren.  Kiel, Bei August Schmidt, 1811.  xvi, [2], 710 p. ; 21 cm.  NOTES: Written by D.H. Hegewisch.  Documents p. [319]-710, some in French.

Holm, Carl Johan, 1781-1867  Anteckningar öfver fälttågen emot Ryssland åren 1808 och 1809 / af Carl Johan Holm.  Facs.-uppl. ; med en inledning om Carl Johan Holm av Gösta Holm.  Lund : Ekstrand, 1976.   xii, 146, [9] p., [1] kartbl. : map.  Note: Faks. av 1 uppl., Stockholm : Norstedt, 1836 ISBN: 91-7408-014-8

Hornborg, Eirik, 1879-1965.  Nar riket sprangdes; falttagen i Finland och Vasterbotten, 1808 -1809.  Stockholm, Norstedt [1955].  286 p. illus. 24 cm. Widener: Harvard Depository Balt 1368.08.80; LC: DL790 .H6

Host, J. K.   Kort Udsigt over Gustav de 4de Adolfs sidste Regjeringsaar.  Copenhagen, 1809.

I

Isaksson, Martin, 1921- .  Kring Bomarsund : tio forsok att skildra alandska verkligheter aren 1808-1856 / Martin Isaksson.  [Helsinki] : Soderstrom, [1981].  223 p., [8] p. of plates : ill. ; 21 cm. Widener: Harvard Depository DL1063.9.I72 1981

Ivalo, Santeri, 1866-1937.  Sucmen sota 1808-1809; satavuotiseksi muistoksi.   Helsingissa, Kansanvalistusseura, 1907.  176 p. illus., map, ports. 22 cm.  LC: DL790 .I9

J

Johannesson, Bror E.  Ofredens ar; historisk skildring av kriget i Vasterbotten 1809.   {Umea, 1959}  143 p. illus. 22 cm.  LC: DL790 .J6

K

Kiaiviariainen, I. I.  Mezhdunarodnye otnosheniia na Severe Evropy v nachale XIX veka i prisoedinenie Finliandii k Rossii v 1809 godu.  Petrozavodsk, Karel'skoe knizhnoe izd-vo, 1965.  282 p. 21 cm. Widener: Harvard Depository Balt 1369.65; LC: DK458 .K25

Kivekas, Konrad Fredrik, 1847-  Suomen sota wuosina 1808-1809.  Helsingissa, Suomalaisen kirjallis seuran kirjapainossa, 1876.  57 p. fold. map. 20 cm.  LC: DK458 .K5

Kivinen, K M.  Anteckningar om nord-karelska frikorpsernas företag, 1808, föregångna af ett försök till framställning om dessa korpsers uppkomst och öden / af K. M. Kivinen.  Helsingfors : Edlund, 1865.  74, [1] p.  Anteckningar .  Helsinki, 1865.

L

Lagerbring, Gustaf, 1847-1921.  Betraktelser i anledning af ryske generalen P. von Suchtelens historiska berättelse om kriget mellan Sverige och Ryssland 1808-9.  Upsala, 1836.  38 p. (pp. 36-37 opag; p.38 blank.   Lagerbring, G.  Betraktelser .

Linden, Karl Eberhard, 1847-1927.  Sjukvard och lakare under kriget 1808-1809 / af K. E. Linden.  Helsingfors : [s.n.], 1908.  229 p., [8] leaves of plates : ports. ; 24 cm.  SERIES: Skrifter utgifna af Svenska litteratursallskapet i Finland ; 85.  NOTES: Includes bibliographical references.  Widener: Harvard Depository Balt 1338.08.60

Ljunggren, Carl Johan.  Skildring af krigshandelserna i Osteroch Vasterbotten, 1808-1809/ af Carl Johan Ljunggren ; utgifven af Reinh. Hausen.  Helsingfors : [s.n.], 1903.  153 p., [2] leaves of plates (1 fold.) : col. ill. ; 24 cm.  SERIES: Skrifter utgifna af Svenska litteratursallskapet i Finland ; 58.  Widener: Harvard Depository Balt 1338.08.53

Ljunggren, Karl Johan.  Minnen från fält och garnisonslivet under 1808 års norska och finska krig samt 1809 års revolution och expeditionen till Ratan m.m.  [s.l.], [s.n.]

M

Mankell, Julius, 1828-1897.  Anteckningar rorande finska armeens och Finlands krigshistoria sarskildt med afseende pa krigen emellan sverige och ryssland aren 1788-1790 samt 1808-1809.  Stockholm, P.A. Norstedt & Soner, 1870.  2 vol. (432, 532 p.).  Widener: Balt 1332.5

Mankell, Julius, 1828-1897.  Anteckningar rorande Svenska Regementers Historia. 1st edition.  Stockholm, C.E. Fritze's Bokhandel, 1864. Folio. [4], 84 p. [last leaf blank] + 32 coloured lithographed plates. NOTES:  Cover title: Svenska armeens och flottans nuvarande uniformer. Plates [30]-[32] depict naval uniforms.

Mankell, Julius, 1828-1897.  Anteckningar till Sveriges krigshistoria jemte afbildn:r af sv. arméens och flottans nuv. uniformer.   Edition: 2 uppl.  Örebro, N.M. Lindh, 1866.  385, 32 pl.

Mankell, Julius.  Uppgifter rorande Svenska Krigsmagtens, styrka, sammansattning och fordelning sedan slutet af femtonhundratalet jemte ofversigt af Svenska krigshistoriens vigtigaste handelser under samma tid.  2 v. in 1.  Stockholm, Thimgren, 1865. 508 p. 23 cm. NRLF: $B 71 975

Mikhailovskii-Danilevskii, Aleksandr Ivanovich, 1789 (or 90)-1848. Opisanie finliandoskoi voiny na sukhom puti i na morie v 1808 i 1809 godakh.  Sanktpeterburg [V tip. Shtaba otdielnago korpusa Vnutrennei strazhi] 1841.  iii, 523 p., 20 maps & plans. 22 cm.  Stanford: DK190.M5

Mikhailovskii-Danilevskii, Aleksandr Ivanovich, 1789( or 90)-1848. Beskrifning ofver Finska kriget till lands och sjos aren 1808 och 1809 [microform], uppa allernadigste befallning, af Michailofski-Danilefski.  Tavastehus, Tryckt hos G. Nordenswan, 1850.  viii, 198 p. maps. 25 cm.  Swedish translation of the 1841 Russian edition.  Widener: Harvard Depository Balt 1368.08.7 [papercopy only]; LC: Microfilm 48611 DK

Montgomery, Gustaf Adolf, 1792-1861.  Historia ofver kriget emellan Sverige och Ryssland aren 1808 och 1809.  2 vol.  Oerebro, N. M. Lindhs boktryckeri, 1842- .  xxviii, 296,  310 p. + fold. maps. 22 cm. LC: DL790 .M6;  UCB: DL790 .M6 v. 1-2 (1842).

Munthe, Carl Oscar.  Kampen ved Trangen den 25. april 1808.  Kristiania, 1899.   Note: In: Norsk militaert tidsskrift; Bd. 62.

Muistoja Suomen sodasta sotilasmuistomerkkeja vuosien 1808-1809 sodasta.  [Helsinki], 1980.  150 p. illus., maps.

N

Nive, P. A.   Ryssko-Schvedskaja voina 1808-09 g.g.   St. Petersburg, 1910.

Nordensvan, C. O.  Finska kriget 1808-1809 : Med talrika porträtt, kartor och planer, bilder i texten, dubbelplanscher och färgtrycksplanscher efter teckn:r af flere utländska samt svenska och finska konstnärer. 1:a-27:e [slut-]hft.  Stockholm : Alb. Bonnier, 1898.  488, xiii p., 19 pl., 1 map. [Numerous B&W illustrations (SHS)]

O

Ordin, Kesar' Filippovich, 1835?-1892.  Pokorenie Finliadii.  1889.  2 v. fold. map. 25 cm.  LC: DK457 .O7

Osmonsalo, Erkki Kustaa, 1894- . Suomen valloitus 1808.  Helsinki, Soderstrom [1947].   xv, 459 p. illus., ports. 25 cm.  Widener: Balt 1332.12;  LC: DK458 .O78

P

Perne, Martin. Mot Juutas, soldat.  Stockholm : Berghs forlag, 1977.  242 p. ; 21 cm.  LC: PT9876.26.E7  ISBN: 9150203746, 9150203738 (pbk.)

Persson, Anders, 1944- .  1808 : gerillakriget i Finland / Anders Persson.  Stockholm : Ordfront, 1986.  271 p. : ill., maps ; 22 cm.  Widener: Harvard Depository DL1063.9.P47 1986

Persson, Anders, 1944- .  C. O. Cronstedt och Sveaborgs kapitulation 1808.  In: Personhistorisk tidskrift. - 1984(80), pp. 64-88.

Pohjolan-Pirhonen, Ursula.  Kapteeni ja pappilanneito.   Porvoo : Helsinki : Werner Soderstrom, 1975.  229 p. ; 21 cm.  LC: PH355.P64 K3

Q

Quennerstedt, Axel.  I Torneå och Umeå 1808-1809 : verklighetsskildringar från finska krigets sista skede i svenska bygder / af Axel Quennerstedt.  2 vol.  Lund, 1901-1903.  210, 375 p.

R

Räf, Per-Ola, 1932- .  Sveaborgs kapitulation på västgötska : ett appendix till artikeln om regementsmusikern Snöboll i denna årsbok 1993 / P. Räf.  In: Västnyländsk årsbok. - 1995(19), pp. 48-50

Rancken, J. Oskar I.  Fyra urkunder om finska kriget 1808-1809 / meddelade af J. Oskar I. Rancken.  Nikolaistad, 1883.

Rancken, J. Oskar I.  Bidrag till femtio-ariga minnet af Doblin och Bjorne-borgarne i finska kriget 1808 och 1809.  Stockholm, 1860.  206 p.

Rancken, J. Oskar I. comp.  Fyra urkunder om finska kriget, 1808-1809, meddelade af J. Oskar I. Rancken.  [Nikolaistad, F. W. Unggren, 1883].  45 p. 20 cm. Widener: Harvard Depository Balt 1368.08.75;  LC: DK458 .R3

Regner, Per Bengtsson, 1845-1899.  Kriget och tillstandet i Vesterbotten, 1809, jamte foregaende historik ofver Ryssarnes infall i Vesterbotten pa 1700-talet.  Stockholm, Fahlcrantz & Co. [1891].  2 p.l., {3}-67 p. 22 cm.  Widener: Harvard Depository Balt 1368.09.30; LC: DL790 .R5

Runeberg, Johan Ludvig, 1804-1877.  Vanrikki Stoolin tarinat.  Porvoo, W. Soderstrom {1968}  195 p. 19 cm.  LC: PT9786.F3 F55 1968

Russel, John.  Réflexions sur la déclaration de guerre de sa majesté imperiale de toutes les russies à sa majesté le roi de Suède en date du 10 fevrier, 1808.  Londres, Harper, 1808.  44 p. ; 16 cm.  NOTES: Cover title.  Signed J.R.

Ryl'skii, K.  Kratkoe opisan-ie Russko-Shvedskoi voiny.   1909.  63 p. illus. 24 cm.  LC: DL790 .R9

S

Samling af deklarationer, proklamationer och kungörelser, som under sist öfwerståndet krig utkommit i Finland. Stockholm, tryckt hos directeuren  Johan A. Carlbohm. 1809.   Stockholm : Carlbohm, 1809.  108 p.; 8.   Note: Jfr. Ytterligare samling af deklarationer, 1810.

Sandstrom, Allan, 1933- .  Sveriges sista krig : de dramatiska aren 1808-1809 / Allan Sandstrom.  Orebro : Bokforlaget Libris, c1994.  195, [1] p. ; 22 cm. Widener: Harvard Depository DL790.S26 1994

Schoultz, K. G.  Underdanig Rapport om Svartholms Fastnings Belagring och ofergang ar 1808.  Stockholm, 1810.

Schulman, Hugo.  Striden om Finland 1808-1809 / skildrad af Hugo Schulman.  Borgå, 1909.  447 p.

Schybergson, Carl Magnus, 1886- .  Fran Tilsit till Sveaborgs kapitulation, av Carl Magnus Schybergson.  Abo, Abo akademi, 1929.  175 p. 24 cm.  SERIES: Acta Academiae aboensis.  Humaniora. VI:3.  LSoc 4325.5 vol.3

Sparre, Pehr, 1790-1871.  Anteckningar rörande expeditionen åt Westerbotten år 1809, samt vederläggning af flera, uti det historiska arbetet: "Sveriges krig och politik åren 1808-1815" förekommande, oriktiga uppgifter om affären vid Säfvar.  Stockholm : Bonnier, 1865.  79, [3] p

Suchtelen, Paul[-Pietr] van [Petr Kornilovich Sukhtelen, graf, 1751-1836].  Précis des évènements militaires des campagnes de 1808 et 1809 en Finlande, dans la dernière guerre entre la Russie et la Suède.  St.-Petersbourg, 1827.  Yale: Bw61 584.

Sukhtelen, Petr Kornilovich, graf, 1751-1836.  Spb., 1832.  Russian translation of the 1827 French edition.

Suchtelen, Paul[-Pietr] van [Petr Kornilovich Sukhtelen, graf, 1751-1836].  Kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808 och 1809 / öfversatt af R.F.G. Wrede.  Stockholm : N. H. Thomson, 1835.  (6), 228,  (4), 231-238, 88 p., grav., maps,  6 tab (11 p.). 22 cm.  Swedish translation of the 1827 French edition.  LC: DL790 .S75184;  [2nd edition: Stockholm : Norstedt, 1836.  244, 88 p.]

Suchtelen, Paul van [Pavel Petrovich Sukhtelen, graf, 1788-1833].  Narrative of the conquest of Finland by the Russians in the year 1808-1809 /ed. by [William] Monteith.  London, 1854.  viii, 245 p.  Note: From an unpublished work by a Russian officer of rank. [only 250 copies having been printed for distribution among the Author's friends. (GD)]

Suomen sota 1808-1809.  Gripenberg, G. A. - Helsingissä, 1908.

Sweden. Armen. Generalstaben. Krigshistoriska avdelningen.  Sveriges krig åren 1808 och 1809, utgifvet af Generalstabens Krigshistoriska afdelning.  Stockholm, Kongl. boktryckeriet P. A. Norstedt & soner, 1890-1922.  9 v. in 19 [21?]. plates, maps, tables. 24 cm.  Widener: Scan 2745.34; LC: DL790 .S8; Stanford.  NOTES: Maps (v. 2-9) in portfolios. Part of the illustrative material is folded.  Originally issued in 21 pts.  Includes bibliographies.  Many US locations; Microfilm: Yale University Library, New Haven CT, 1989. 3 reels. 35 mm.

Sweden. Armén. Generalstaben. Krigshistoriska avdelningen.  Shvedskaia voina 1808-1809 g.g. Sostavlena Voenno-istoricheskim otdielom Shvedskago Generalnago shtaba.  S.-Peterburg, Izd. Glavnago upravleniia General'nago shtaba, 1906-.  v. maps, tables.  NOTES: Includes bibliographies. Other author: A. M.  Alekseev.  Russian translation of Swedish 1890-1922 edition?

Swederus, G. (Georg), 1796-1888.  Expedition till Westerbotten 1809.   Stockholm, 1871.  139 p., 3 maps.

Swederus, G. (Georg), 1796-1888.  Sveriges krig och politik, åren 1808-1815.  Stockholm, Tryckt hos P. G. Berg, 1864.  561 p. maps. 22 cm.

T

Tacksägelse i anledning af finska arméens seger öfwer den ryske wid Lappo i Wasa län.  Stockholm, 1808.

Tacksägelse för swenska skärgårds-flottans seger öfwer den ryska i Grönwiks sund den 30 augusti 1808.  Stockholm, 1808.

Tacksägelse för finska arméens seger öfwer de ryska troupperne wid Rewolax.  Stockholm, 1808.

Tigerstedt, E. S.  Biografiska anteckningar om Savolax brigadens män 1808-1809.  Helsingfors : Söderström, 1908.  230 p.

Tingsten, Lars.  Åland ur militärisk och politisk synpunkt från 1808 till våra dagar : Studie....  Stockholm, 1925.   79 p., 1 map.

Tingsten, Lars.  Gustaf Wilhelm af Tibell : huvuddragen av hans liv, hans verksamhet såsom generaladjutant för armén och hans avskedande : tillika en studie av Sveriges krigföring år 1808.  Stockholm : Norstedt, 1924.  124 p.  Series: Militärlitteraturföreningens förlag ; 140

V

Vegesack, Ernst von.  Några erinringar vid G. Montgommery's historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808 och 1809 / af Ernst von Vegsack.  Örebro : Lindh,  1843.  74 p.

Voznesenskii, A. I.  K. N.  Batiushkov v Finliandii.   Spb.?, 1914.  24 p. 21 cm.  LC: PG3321.B4 V6

W

Waller, Sture M.  Finska arméns reträtt från Tavastehus till Österbotten våren 1808.  Lund, 1949.  Note: In: Scandia; H. 1/1948/49

Weissman von Weissenstein, Adam Gustaf, b. 1767.  Dagbok under en del af finska kriget 1808; med belysningar utg. af J. Oskar I. Rancken.  Wasa, F. W. Unggrens boktr., 1887.  67 p. 20 cm.  LC: DK458 .W39

Westermarck, Helena.  Minnen från finska kriget 1808-1809.  Helsingfors, 1897.  Note: In:  Nutid. H. 7-8; 1897.

X

Xylander, J. Ritter von.  Beitrag zur Geschichte des schwedischen Krieges in den Jahren 1808 und 1809.  Berlin: Posen, 1825.  Note: In: Zeitschrift für Kunst, Wissenschaft und Geschichte des Krieges.  p. 114.

Z

Zakharov, G.  Russko-shvedskaia voina 1808-1809 gg.  Moskva, Gos. voennoe izd-vo Narkomata oborony Soiuza SSR, 1940.  84 p., [1] folded p. of plates ill.; 21 cm.  SERIES: Voenno-istoricheskaia biblioteka.  NOTES: Includes bibliographical references.

Zakharov, G.  Venajan ja ruotsin valinen sota, vuosina 1808-1809.  Helsinki: Sotatieteen laitos, Sotahistorian toimisto, 1985.  5, 93 p., {1} leaves, {2} folded leaves of plates: ill., maps; 30 cm.  Finnish translation of 1940(?) Russian edition.  LC: DL790 .Z3514 1985